Quy định đổi, trả và bảo hành

Quy định đổi, trả và bảo hành

Quy định về đổi trả và bảo hành sản phẩm


1. Chính sách đổi trả hàng
- Quy cách sản phẩm:

  • Còn nguyên nhãn mác (đối với hàng chưa qua sử dụng).
  • Hàng không bị làm dơ bẩn, hư hỏng bởi những tác nhân bên ngoài cửa hàng sau khi mua hàng.

- Các mặt hàng không nhận đổi hàng (đối với hàng chưa qua sử dụng):

  • Thời gian mua hàng quá 03 ngày.
  • Nhãn mác không còn nguyên vẹn, các phụ kiện của hàng không còn đầy đủ hoặc bị hư hại do việc sử dụng không theo hướng dẫn trên sản phẩm.
  • Hàng giảm giá.

Giá trị hàng đổi: bằng hoặc cao hơn giá trị hàng đã mua trước đó.

- Thời gian Cửa hàng giải quyết đổi hàng cho khách: không quá 03 ngày (72 giờ)

- Điều kiện trả hàng (Áp dụng với khách hàng Online)

  • Sản phẩm không đúng mẫu đã đặt
  • Sản phẩm bị lỗi do lỗi của nhà sản xuất

2. Chính sách bảo hành

Khách hàng có quyền bảo hành hàng hóa trong vòng 6 tháng kể từ ngày mua hàng với các điều kiện sau:

  • Lỗi của hàng hóa do lỗi của nhà sản xuất, không bảo hành đối với lỗi do người sử dụng gây ra.​​​​​​​
  • Xuất trình thẻ bảo hành của TOMA phát hành đi kèm sản phẩm.

 

Truy cập trong ngày: 000000256
Tổng lượt truy cập: 012904411