Quy định đổi, trả và bảo hành

Quy định đổi, trả và bảo hành

Quy định đổi, trả và bảo hành

Quy định về đổi trả và bảo hành sản phẩm


1. Chính sách đổi trả hàng
- Quy cách sản phẩm:

  • Còn nguyên nhãn mác (đối với hàng chưa qua sử dụng).
  • Hàng không bị làm dơ bẩn, hư hỏng bởi những tác nhân bên ngoài cửa hàng sau khi mua hàng.

- Các mặt hàng không nhận đổi hàng (đối với hàng chưa qua sử dụng):

  • Thời gian mua hàng quá 03 ngày.
  • Nhãn mác không còn nguyên vẹn, các phụ kiện của hàng không còn đầy đủ hoặc bị hư hại do việc sử dụng không theo hướng dẫn trên sản phẩm.
  • Hàng giảm giá.

Giá trị hàng đổi: bằng hoặc cao hơn giá trị hàng đã mua trước đó.

- Thời gian Cửa hàng giải quyết đổi hàng cho khách: không quá 03 ngày (72 giờ)

- Điều kiện trả hàng (Áp dụng với khách hàng Online)

  • Sản phẩm không đúng mẫu đã đặt
  • Sản phẩm bị lỗi do lỗi của nhà sản xuất

2. Chính sách bảo hành

Khách hàng có quyền bảo hành hàng hóa trong vòng 6 tháng kể từ ngày mua hàng với các điều kiện sau:

  • Lỗi của hàng hóa do lỗi của nhà sản xuất, không bảo hành đối với lỗi do người sử dụng gây ra.​​​​​​​
  • Xuất trình thẻ bảo hành của TOMA phát hành đi kèm sản phẩm.

 

Truy cập trong ngày: 000000554
Tổng lượt truy cập: 001112388